REGULAMIN

Warszawa, 01.05.2018

Regulamin sprzedaży hurtowej BRON.PL S.A.

 

§ 1 Ogólne

 1. Właścicielem systemu (Platformy B2B) jest:

BRON.PL S.A.. siedziba : ul. Jana Pankiewicza 3, 00-696 Warszawa

Adres biura i magazynu: ul. Drogowców 33/35, 42-202 Częstochowa

Tel. (+48) 34 310 60 00

NIP: PL 7010808641

KRS: 0000731678 Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy KRS Kapitał zakładowy (opłacony): 10 000 zł

Nr konta (PLN): mBank S.A. O/Katowice  nr 66114010780000278750001001

Administratorem danych osobowych przekazanych w trakcie rejestracji w systemie sprzedaży hurtowej BRON.PL  (nazywanym także Platformą B2B BRON.PL lub platformą internetową) jest firma BRON.PL S.A.. siedziba : ul. Jana Pankiewicza 3, 00-696 Warszawa:

 1. Dane osobowe przetwarzane będą w związku z realizacją zadań wynikających z umów sprzedaży.
 2. Odbiorcą danych osobowych będą upoważnieni pracownicy firmy BRON.PL S.A. oraz firmy logistyczne współpracujące z BRON.PL S.A.  przy realizacji dostaw.
 3. Firma BRON.PL S.A.  nie przewiduje wykorzystania danych w celach innych niż w związku z realizacją umów sprzedaży (m.in. proces realizacji zamówień, fakturowanie i rozliczanie zamówień).
 4. Firma i BRON.PL S.A. informuje, że na swoich stronach internetowych stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka), które wykorzystywane są wyłącznie do celów statystycznych oraz na potrzeby dostosowania serwisu do indywidualnych potrzeb użytkowników. Ustawienia dotyczące przechowywania plików cookies może klient dowolnie modyfikować w swojej przeglądarce internetowej.
 5. Towary dostępne w systemie sprzedaży hurtowej są wolne od wad fizycznych i prawnych.

  § 
  2 Rejestracja
 1. Internetowy system sprzedaży hurtowej (Platforma Internetowa) dostępny jest wyłącznie dla uwierzytelnionych Kontrahentów zarejestrowanych w naszej bazie danych.
 2. Osoby zainteresowane współpracą prosimy o wypełnienie formularza rejestracyjnego dostępnego w zakładce LOGOWANIE. Prosimy o szczególnie staranne uzupełnienie pól kontaktowych - adres email oraz telefon.

W ciągu 2 dni roboczych skontaktujemy się z Państwem w celu dokończenia procesu rejestracji.

 1. W przypadku zamiaru zamawiania artykułów podlegających koncesji jeżeli występują w ofercie BRON.PL S.A. niezbędne jest dostarczenie do BRON.PL S.A. skanu odpowiedniego zezwolenia (koncesji).
 2. Po zakończeniu procesu rejestracji BRON.PL S.A. wysyła potwierdzenie dostępu do systemu sprzedaży hurtowej na podany w trakcie rejestracji adres mailowy. Zmiana danych podanych w procesie rejestracji wymaga każdorazowo kontaktu z Opiekunem w BOK (Biura Obsługi Klienta) BRON.PL S.A. pod adresem hurt@bron.pl lub telefonicznie nr 343106061. Kontakt w godz. 9-17.
 3. W przypadku braku zamówień od Klienta przez co najmniej 120 dni, BRON.PL S.A.    zastrzega sobie prawo do wyrejestrowania danego Klienta z bazy Klientów B2B. Wyrejestrowani Klienci mogą na nowo nawiązywać współpracę z BRON.PL S.A. na takich samych zasadach jak standardowi, nowi Klienci  BRON.PL S.A.

  § 
  3 Składanie zamówień
 1. System sprzedaży hurtowej przyjmuje zamówienia 24 godziny na dobę przez cały rok, z wyłączeniem okresu przerw niezbędnych do konserwacji, napraw technicznych i modernizacji Platformy B2B.
 2. Minimalna wartość zamówienia to 300 zł netto po rabacie.
 3. Zamówienia złożone do godz. 15.00 realizowane są tego samego dnia.
 4. Zamówienia złożone po godz. 15.00 realizowane są w następnym dniu roboczym.
 5. Do zakupów upoważnione są jedynie zarejestrowane podmioty gospodarcze.
 6. System sprzedaży hurtowej BRON.PL S.A. nie obsługuje sprzedaży detalicznej (do osób indywidualnych). Zamówienia indywidualne przyjmowane są w sklepie www.bron.pl i pod nr tel. 343106000
 7. Ceny podane w systemie sprzedaży hurtowej są automatycznie pomniejszone o indywidualny rabat Klienta (Cena netto po rabacie)

Rabaty przyznane Klientowi mogą być jednostronnie zmniejszone przez BRON.PL S.A. w wypadku dużych opóźnień w płatnościach (po poinformowaniu Klienta z wyprzedzeniem przez Rozliczeniowca BRON.PL S.A. o planowanym zmniejszeniu rabatu).

 1. Ceny wyrażone są w złotych polskich.
 2. Przygotowując zamówienia na Platformie Internetowej można dokładać kolejne towary do Koszyka. Towary w Koszyku są przechowywane. Zamówienie należy wysłać dopiero po upewnieniu się, że wszystkie towary zostały już dodane do Koszyka. Prosimy o niewysyłanie zamówień każdorazowo po dołożeniu kolejnych partii towarów do Koszyka (tzn. zamówień cząstkowych), gdyż utrudnia to prawidłową realizację zamówienia przez BRON.PL S.A..
 3. W przypadku pytań dotyczących realizacji danego zamówienia należy kontaktować się z Opiekunem Klienta w BRON.PL S.A. pod nr 343106061

  § 
  4 Minima logistyczne
 1. Realizacja złożonego zamówienia uwarunkowana jest przez minima logistyczne stosowane w firmie  BRON.PL S.A.:
 2. Minimum logistyczne dla pojedynczego produktu jest widoczne na platformie B2B w ogólnym widoku produktów (większość produktów sprzedawana jest na sztuki),
 3. Minimum logistyczne dla pojedynczego zamówienia (netto po rabacie) wynosi 300 zł.
 4. Minimum logistyczne dla pierwszego zamówienia (przy rozpoczęciu współpracy) wynosi 2.000 zł netto po rabacie lub minimum 10 rodzajów produktów w koszyku.
 5. Zamówienia nie przekraczające powyższych wartości nie będą realizowane przez BRON.PL S.A.

  § 
  5 Wysyłka zamówionego towaru
 1. Koszty transportu ponosi odbiorca ( 15 zł. brutto za paczkę do 30 kg.)
 2. Zamówiony towar dostarczany jest do klientów przy pomocy firmy spedycyjnej.
 3. Zamówiony towar wysyłany jest na adres podany przez Klienta.
 4. Dokładamy wszelkich starań w celu właściwego zabezpieczenia wysyłanego towaru, prosimy jednak o sprawdzenie przesyłki w obecności kuriera i sporządzanie protokołu uszkodzeń w przypadku zaistnienia jakichkolwiek podstaw do reklamacji (prosimy o zgłoszenie niezgodności do Biura Obsługi zamówień hurtowych pod nr 343106061,

(więcej: § 8 Zwroty i reklamacje).

 

 § 6 Terminy dostaw

 1. Warunki niniejszego Regulaminu dotyczą wyłącznie dostaw na terenie Polski. Realizacja transakcji zagranicznych jest możliwa i wymaga każdorazowych ustaleń indywidualnych.
 2. BRON.PL S.A. nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w dostawie wynikające ze zdarzeń losowych.

  § 
  7 Płatności
 1. Przy rozpoczęciu współpracy wymagana jest przedpłata bankowa na podstawie faktury PRO FORMA. Klient może ubiegać się o indywidualny limit kredytowy nie wcześniej niż po zrealizowaniu zakupów w  BRON.PL S.A. w łącznej wysokości co najmniej 10.000 zł netto oraz po zrealizowaniu co najmniej 3 zamówień płatnych na zasadzie przedpłat.
 2. Faktura terminowa – płatność za zamówienie dokonywana jest w określonym indywidualnie dla każdego Klienta terminie. Za datę opłacenia zamówienia uważany jest dzień w którym środki zostaną zaksięgowane na koncie BRON.PL S.A.
 3. BRON.PL S.A. zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji zamówienia Klienta w przypadku nieuregulowania w terminie płatności wynikających z wcześniejszych dostaw.

  § 
  8 Zwroty i reklamacje
 1. Reklamacje odnośnie ilości dostarczonych towarów oraz ewentualnych uszkodzeń towarów będą rozpatrywane przez BRON.PL S.A. pod warunkiem ich zgłoszenia do Opiekuna w BOK nie później niż do godziny 12:00 następnego dnia roboczego po odebraniu dostawy,
 2. Reklamacje jakościowe będą rozpatrywane pod warunkiem zgłoszenia ich w ciągu 2 dni roboczych od przyjęcia dostawy.
 3. Warunkiem koniecznym do rozpatrzenia reklamacji towaru jest przesłanie protokołu reklamacji wraz z dokładnym opisem powodu reklamacji.
 4. Zastrzegamy sobie prawo do rozpatrzenia reklamacji w terminie do 14 dni od otrzymania Protokołu Reklamacyjnego.
 5. Jeżeli Klient otrzyma niepełną dostawę, tzn. nie otrzyma niektórych zamawianych towarów (np. z powodu braków w magazynie  BRON.PL S.A. lub z innych przyczyn) wówczas jeżeli Klient chciałby otrzymać dany towar jest on zobowiązany do złożenia nowego zamówienia w firmie BRON.PL S.A. , które będzie spełniać minima logistyczne określone w Regulaminie.

  § 
  9 Pozostałe
 1. Informacje o produktach zamieszczone w systemie sprzedaży hurtowej  BRON.PL S.A. (w szczególności ich opisy oraz ceny) nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Klient składając zamówienie za pomocą mechanizmów dostępnych w systemie sprzedaży hurtowej, składa ofertę kupna określonego towaru na warunkach podanych w opisie produktu. Za moment zawarcia umowy kupna-sprzedaży uważa się złożenie pisemnego potwierdzenia odbioru towaru przez Klienta na dokumencie sprzedaży.
 2. Login i hasło do Platformy są przeznaczone wyłącznie dla podmiotu gospodarczego, który je otrzymał. Zakazane jest przekazywanie loginu i hasła do Platformy b2b  BRON.PL S.A. firmom i osobom trzecim pod groźbą wyrejestrowania firmy przekazującej z Platformy B2B.
 3. Dokonanie zakupu w naszej firmie, niezależnie od sposobu w jaki zamówienie zostało złożone, jest równoznaczne z zaakceptowaniem niniejszego Regulaminu. Aktualny Regulamin Sprzedaży Hurtowej znajduje się na stronie www.hurt.bron.pl
 4. Niniejszy Regulamin obowiązuje od 01 maja 2018 r.
© SolEx B2B